Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

Informujemy, że od 01.01.2023r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych będą prowadzone z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl

W celu uniknięcia problemów związanych z udziałem w postępowaniu, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami i funkcjami platformy oraz dokonanie stosownej rejestracji podmiotu, bez której nie będzie możliwe skuteczne przesłanie oferty. Instrukcja zakładania konta użytkownika dostępna jest pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.