ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – SG 271 1 8 2021 z załącznikami

załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – ID postepowania oraz link do postepowania na miniPortalu

Dokumentacja projektowa

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

SWZ – SG 271 1 8 2021 z załącznikami – aktualizacja z dnia 24.08.2021

zapytania i wyajaśnienia do treści SWZ z dnia 27.08.2021r.

Informacja o kwocie jaką Zamwiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
11.08.2021
Data publikacji
11.08.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
10.11.2022, 12:33 Jakub Marek
10.11.2022, 09:18 Jakub Marek
21.10.2021, 15:00 Jakub Marek
16.09.2021, 14:50 Jakub Marek
30.08.2021, 14:47 Jakub Marek
30.08.2021, 11:10 Magdalena Pluta
30.08.2021, 11:08 Jakub Marek
27.08.2021, 13:59 Magdalena Pluta
27.08.2021, 13:18 Magdalena Pluta
26.08.2021, 08:05 Magdalena Pluta
25.08.2021, 15:36 Magdalena Pluta
24.08.2021, 14:39 Magdalena Pluta
12.08.2021, 09:19 Magdalena Pluta
12.08.2021, 09:04 Magdalena Pluta
12.08.2021, 09:04 Magdalena Pluta
11.08.2021, 16:29 Magdalena Pluta
11.08.2021, 07:56 Jakub Marek